Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong năm khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư. Với các dự án trọng điểm, có tác động đòn bẩy phát triển như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn, xi măng Công Thanh, cảng biển nước sâu Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân, và nhiều dự án khác...
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Công việc
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm Thanh Hóa