• Trang chủ
  • /
  • Kinh tế - Xã hội
  • /
  • CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA ĐƠN VỊ CÓ CÔNG TRÌNH THI CÔNG GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VÀ ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC

CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA ĐƠN VỊ CÓ CÔNG TRÌNH THI CÔNG GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VÀ ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC

05/11/2019
Để ngăn ngừa việc tái diễn tai nạn điện do việc thiếu sự phối hợp đầy đủ giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực, Công ty Cổ phần Đông Giang xin thông tin cụ thể về các nội dung quy định hiện hành của Nhà nước như sau:

 

Tại Luật Điện lực, Điều 51, Khoản 8: Khi tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không, có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện thì đơn vị tiến hành những công việc đó phải có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết.

Tại Điều 4, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện cũng nêu rõ: Các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bao gồm các hành vi: Trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

Ngoài các quy định nêu trên trong Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP như trên, tại Điều 34 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng nêu rõ: Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Công ty Cổ phần Đông Giang rất mong các đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực liên quan để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công .