Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ là cụm đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng bộ và hiện đại với trung tâm là thành phố công nghiệp Nghi Sơn và các đô thị Hải Ninh, Yên Mỹ, Thanh Tâm được phát triển theo mô hình đô thị thông minh – xanh - bền  vững

Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu, trao đổi hàng hóa kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hóa với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống đường bộ và cảng biển Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý đầu tư xây dựng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Chính vì vậy, Dây & Cáp điện GOLDCUP nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa nói chung.

Công việc
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm Thanh Hóa