Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam)

Dự án nhiệt điện Mạo Khê công suất 2x220MW là một công trình nhiệt điện đốt than điển hình của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Năm 2009, dự án được khởi công.
Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam)
Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam)
Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam)
Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam)
Công việc
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm Quảng Ninh